Make your own free website on Tripod.com

cikgusoopic.gif (5410 bytes)
birdline.gif (1006 bytes)

MATA PELAJARAN YANG PALING SAYA MINATI

            Di sekolah , saya belajar bahasa melayu , Bahasa Inggeris , Bahasa Cina , Matematik , Pendidikan Moral dan Kajian Tempatan. Di antara kesemua mata pelajaran yang paling saya minati ialah Bahasa Melayu .

            Saya amat berminat dalam Bahasa Melayu sebab ianya adalah Bahasa kebangsaan da negara kita . Bahasa Merayu merupakan mata pelajaran yang jawab dalam semua peperisaan kerajaan . dengan adanya pengetahuan yang baikdalam bahasa melayu , dapatlah saya mergaul mesra dengan penduduk . penduduk berbagai kaun di negara kita .

            Pada masa lapang , saya suka membaca suratkahbar dan majalah dalam bahasa melayu , seperti Utusan Pelajar , dewan Pelajar dan lain-lain lagi . saya juga menonton rancangan televisyen yang disairkan dalam bahasa melayu , seperti drama dan berita . Apabila saya tidak faham sesuatu perkataan bahasa melayu , saya pun merujuk kepada kamus . dengan cara ini saya akan lebih maju dalam Bahasa Melayu .

            Saya akan terus belajar Bahasa Melayu dengan bersungguh-sungguh , supaya boleh mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR pada tahun ini .


backani.gif (9686 bytes)